Ringormsutbrott - ingen anledning till panik

Ringorm yttrar sig i små runda eller ovala hårlösa fläckar
När hästen får håravfall i form av små hårlösa fläckar har den förmodligen drabbats av ringorm. Mem lugn! Smittan är mer irriterande än farlig för hästen. Vill man ändå undvika risken att drabbas, finns idag vaccin mot ringorm.


Ringorm visar sig i små runda eller ovala hårlösa fläckar på en eller flera hästar finns anledning att misstänka att det rör sig om ringorm. Denna svampinfektion förekommer i två varianter hos häst. Den ena varianten är den torra, hästarna besväras inte så mycket av den. Den fuktigare varianten är aggressivare och ger sår i huden. Hästarna kan ha mycket ont av den, dessbättre är den varianten mer sällsynt. Har man otur kan en bakteriell sekundär infektion uppstå i såret. Man kan säga att bakterier ”tar tillfället i akt”.
Om ringorm förekommer i mungiporna kan detta irritera hästen så att det är olämpligt att använda betsel när man rider den. I de flesta fall brukar inte ringorm innebär lidande för hästen och det är sällan som klåda förekommer. De hästar som smittats är oftast opåverkade i sitt allmäntillstånd och kan ridas om inte fläckarna sitter helt olämpligt till.
Från att hästen smittas tills att den första symptomen visar sig är cirka 14 dagar. Denna tid benämner man inkubationstid. Det finns en rekommendation att stallanläggningar bör tillämpa 14 dagars karantän då det tar in nya hästar. Att hålla nykomlingar avskilda från övrig besättning i två veckor görs i första hand inte för att hålla ringorm borta utan är mer aktuellt för de luftburna sjukdomarna. I teorin låter detta med att hålla nya djur avskilda logiskt, däremot är det svårare att tillämpa i praktiken. Det är ju inte rimligt att varje litet enskilt stall även ska ha ett karantänstall på gården.
Skulle man tillämpa ett karantänförfarande fullt ut så skulle det även gälla hästar som varit borta en tävlingshelg, de kan också föra med sig smitta. Eftersom långt ifrån alla hästägare har möjlighet att strikt tillämpa karantän finns det några andra bra åtgärder för att undvika att hästar ska drabbas.
Ringorm är en kontaktsmitta, så genom att undvika att låna borstar, täcken, sadelgjordar och vojlockar mellan olika hästar kan man förebygga något för att undvika smittan. Var alltid försiktig med att använda samma utrustning på flera olika hästar. Hästars sätt att umgås med varann ute i hagen går ut på att de luktar och kliar på varann och smittan kan på detta sätt föras vidare. De hästar som har ringorm bör därför inte blandas i samma hage som friska hästar.
När det gäller smitta så behöver det faktiskt inte vara hästar som smittar varann utan det kan röra sig om människor som för smittan vidare mellan hästar. Eftersom ringorm smittar vid direktkontakt drabbas oftas huvud och hals i första hand och bålen i andra hand. Människor klappar gärna hästar på halsen och stryker dem över nosryggen.
Ringorm är en zoonos, vilket innebär att det är en sjukdom som smittar från djur till människa. På människor uppstår röda runda fläckar. Hur lätt människor blir smittade går inte att säga exakt eftersom det är individuellt. Har man ringormsdrabbade hästar i stallet och man råkar glömma av sig och röra i en hårlös fläck är det klokt om man går och tvättar händerna direkt efteråt. Ringorm smittar inte till hundra procent vid beröring, så man kan klara sig fast man rört i området där svampinfektionen förekommer.
Många väljer att tvätta hästarna med svampdödande lösning som till exempel Imaverol. Genom att behandla hästarna häver man förloppet. (Användande av Imaverol innebär (96 timmars karens före tävling). Efter cirka åtta veckor avläker visserligen ringorm utan behandling, men det tar längre tid innan stallet är fri från ringormssmittan, fler hästar hinner drabbas och man riskerar större utbredning på de hårlösa fläckarna.
Vid utbrott är det också bra att även tvätta inredningen i stallet. Den svampdödande lösningen avdödar visserligen svampen på den behandlade hästen men sporer av svampen kan finnas på boxgallret och i krubban. En frisk häst som tillfälligt ställts in i en annan box för att hästägaren ska mocka kan bli smittad av sporer som finns på boxgallret eller i krubban. Så vid ringormsutbrott ska man undvika att låna spiltor och boxar mellan olika hästar.
Hösten 2003 introducerades ett vaccin mot ringorm. Vaccinet heter Insol och kan både användas som profylax och under pågående infektion. (För ringormsvaccinet gäller 96 timmars karens före tävling).
Maria Svenning, veterinär på Bodentravet förklarar att vaccinet används i fram för allt förebyggande syfte. Hästen får först ett grundsskydd, sedan ska vaccinet tas om var nionde månad. Det vaccin som man ger redan smittade hästar gör att förloppet hävs tidigare.
Det är att föredra att hela stallbesättningen vaccineras, uppger Maria Svenning och förklarar vidare:
– Vaccinet har visserligen effekt på de hästar som är smittade, men de hästar som inte är vaccinerade gör att smittan hålls kvar längre tid i stallet och nya hästar kan inte komma in. Man fördröjer förloppet.

Efter ett genomgånget sjukdomsförlopp så utvecklar hästen en viss motståndskraft mot ringorm. Den immuniteten är dock inte livslång, säger Maria Svenning.
Att få ringorm på sommaren när hästarna går på bete är enklare att hantera. Att separera hästar under installningsperioden är svårare. Kroppstvätten går enklare på korthåriga hästar.
Ringormsutbrott vintertid innebär lång päls som är svårare att rengöra och innebär även sanering av stall, vilket man kan slippa om hästarna går ute dygnet runt på bete. Ringorm under betesperioden är alltså att föredra, men man brukar faktiskt inte få välja!


Text: Anki Lundberg
Artiklen är publicerad i tidningen Hästen, nummer 3, 2005.


Startsida